Tuesday, 5 July 2011

Gabba Gabba - lambat layu lirikLihatlah awan bergerak laju
Lihatlah matahari tenggelam timbul
Aaaaaa

Masa tak masa tak menunggu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak menunggu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak menunggu
Pastikan semua bergerak laju
Janganlah tunggu-tunggu
Lambat layu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak menunggu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak masa tak menunggu
Masa tak menunggu
Lambat layu

No comments:

Post a Comment